Projekt AMS Habartov

Sledování počasí je mým koníčkem již řadu let. Postupně jsem se vybavil elektronickými meteostanicemi, používám také klasické srážkoměry. Od srpna 2014 začínám novou éru v měření meteorologických prvků. Stanici jsem umístil do výhodnější polohy, čidlo teploty a vlhkosti je umístěno v žaluziové budce vlastní výroby, měření větru probíhá na stožáru ve výšce 9m. Chci tím zajistit přesnější měření hodnot přibližující se standardům profesionálních meteorologů.

Doplňkově měřím také přízemní teplotu v 5cm a teplotu půdy v hloubce 20cm.

Historie projektu

Jmenuji se Milan Rada a počasí v Habartově sleduji soustavně již od roku 2008. Do července 2014 probíhalo měření na střeše panelového domu. Od srpna 2014 jsem přesunul měřící přístroje do vhodnější lokality na zahradě.

V dubnu 2014 jsem také spustil nový projekt selektivního měření srážek v okolí Habartova. Jedná se o posouzení vlivu morfologie terénu na malé ploše v řádu několika km na množství spadu srážek v konvektivní části roku, tedy od dubna do října.Tento projekt pokračuje také v roce 2015 v rozšířené podobě.

Bližší info na speciální FB stránce:

www.facebook.com/Selektivn%C3%AD-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-sr%C3%A1%C5%BEek-v-okol%C3%AD-Habartova-408744652595423/

Zdroje dat pro širokou veřejnost.

V případě zájmu mohu poskytnout operativní data např. pro jednání s pojišťovnou při jednání o náhradě škody po živelné pohromě/vichřice, povodeň/.